A közösség énekei

Benned bízom Uram /2000/ Őáltala, Ővele, Őbenne album /2001/

 Jézus, megígérted album /2003/

Lelkem áldja neved

Abba! Ég és föld Ura

Áldjuk együtt az Urat

Néked dicséret

Agnus Dei

Áldjuk Őt!

Allelúját zengj az Úrnak

Agnus Dei

Atya, áldott legyél!

Szentlélek Jöjj

Áldott legyen az Úr neve

Az Úr jön, ha hívom

Csak benned bízom

Alle Alleluja

Az Úrra vár a szívem

Ave Maria

Alleluja

Dicsérje föld és az ég

Ime itt jön Ő

Anamnézis

Énekeld mivelünk

Jó Urunk

Az Úrhoz száll a himnusz

Jézus, megígérted

Megújul a szívünk

Csak téged áldalak, Istenem

Jöjj, Szentlélek!

Jöjj, vár a szívünk

Isten úgy szeretett minket

Jöjj, zengd velem

A föld és az ég

Jézus, neked élek

Krisztusnak teste és vére

Alleluja - dicsérjük Őt

Jó Atyánk, néked minden dicsőség

Ó áldott légy, én Istenem

 

Kyrie

 Urunk, küldd el a Szentlelked

 

Őáltala Ővele és Őbenne

 
 

Örvendj az Úrban!

 
 

Rád vágyik a szívem

 
 

Sanctus

 
 

Sanctus

 
 

Zengjen az ének

 

 
Reményt és jövőt adok album /2007/   Te vagy az Út album /2014/
Dicsérd, áldd az Ő nevét  

A mi hazánk

Feltekintek a hegyre  

Adoramus Te

Jézus az úr  

Atyaisten, a néped jön hozzád

Jézus, hozzád megyek  

Atyánk, jöjjön el az országod

Jézus, Jézus

 

Ave Maria

Köszöntünk ma téged  

Az égiek serege

Krisztus feltámadott  

Csak bízz, Izrael

Most átadom néked  

Dicsérd, lelkem, az Úr nevét

Nyisd meg szemem  

Ezért áldjon, Uram az én ajkam

Ó jöjj Istenem  

Felismertünk, ó Urunk

Szentlélek Isten  

Irgalmas Istenem

Szeret az úr  

Jöjj, Szentlélek, Urunk

Totus,Tuus  

Jöjj, Uram, Istenem

Zengi a hajnal  

Marana tha!

   

Szelíd és alázatos szívű Jézus

   

Te vagy az Út