Az Emmánuel közösség 2019. július 22-től 29-ig autóbuszos zarándokutat szervez Franciaországba, Paray-le-Monial-ba, hogy az ott töltött ötnapos lelkigyakorlat során minél többen tudjanak meríteni Jézus Szíve szeretetének forrásaiból.

Ezen az oldalon rövidesen megtalálható lesz a jelentkezési lap, és a többi gyakorlati tudnivaló, addig is érdemes elkezdeni gyűjteni a részvétel költségeire.

Paray-le-Monial az a kisváros, ahol a XVII. század második felében Alacoque Szent Margitnak több látomásban megjelent Jézus, aki megmutatta neki a szeretettől lángoló szívét, és megbízta, hogy gondoskodjék Szent Szívének ünnepéről. Innen indult a Jézus Szíve-tisztelet. IX. Pius pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. Főünnepe a pünkösd utáni második vasárnapot (úrnap nyolcadát) követő péntek, de minden hónapban az első péntek is a Jézus Szíve-tisztelet napja.

1986-ban az egyházmegye az Emmánuel Közösségre bízta a kegyhely gondozását, s az eltelt három évtized azt mutatja, hogy egyre több embert vonzanak az ott tartott programok. Ma már egy-egy 4-5 napos lelkigyakorlaton nem ritka a háromezernél is több résztvevő.

Mi vonzza őket ide? Itt megpihenhetnek a szelíd és alázatos Szívű Jézus szívén, hogy Istenhez közelebb kerülve növekedjenek a készségben, hogy meghallják Őt. Odahelyezkedhetnek Jézus mellé, mint szent János apostol: a szívére hajthatják a fejüket és elmondhatják neki, hogy viszontszeretik Őt. Fölismerhetik a szeretett tanítvány hivatását, hogy a Szent Szív misszionáriusai legyenek.

Paray-le-Monial az a hely, ahol az életed fordulatot vehet, megvilágosodhatsz, vigaszt találhatsz, meg- újulhatsz. Ezen a helyen a te szíved is megnyílik.