Zakeus – a keresztény élet iskolája

azaz hogyan találjuk meg a helyes egyensúlyt a hit, a munka, a család és a társadalmi élet között?

„Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” (Lk 19,5)

Jelentkezés a 2020/21-es kurzus nyitóalkalmára

Mi a Zakeus kurzus?

A Zakeus kurzus egy olyan (át)képzés, amely megtanít arra, hogyan éljük a kereszténységünket a mindennapokban, bármilyen foglalkozást űzzünk is. Segít abban, hogy a szentet és a hétköznapit ne válasszuk szét, hanem felfedezzük, hogy életünk minden területe és pillanata lehetőség az Istennel való találkozásra és a szentté válásra. A világ és a társadalmi életünk pedig nem akadály, hanem lehetőség, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és betöltsük keresztény hivatásunkat Isten képmásaként. Magyar közegben egyfajta interaktív „felnőtt hittanról” beszélhetünk, amelynek témája az Egyház társadalmi tanítása, az evangelizáció és a keresztény tanítás gyakorlati megélése a hétköznapokban.

Az Egyház társadalmi tanítása valójában az Isten Igéje a mai kor emberére és élethelyzetére alkalmazva. A kurzus konkrét és mindenki számára érthető pedagógiájának köszönhetően eszközt ad a keresztény élet megvalósításához. Arra keresi a választ, hogy a hitet hogyan lehet a mindennapokkal összekapcsolni...

Megfigyelésből született ötlet…

Két felfedezésből származik ez a képzés. Egyrészt sok keresztény küszködik a lelki életének és a mindennapi „világi” életének összeegyeztetésével; másrészt ott van az Egyház társadalmi tanításának kincsestára, amit viszont kevesen ismernek. E két felismerés hatására hozta létre Pierre-Yves Gomez és az Emmánuel Közösség több tagja 2006-ban a Zakeus kurzust Lyonban és ezzel párhuzamosan New Yorkban. A képzést általában egy plébánia hívei tartják olyanok segítségével, akik már korábban elvégezték azt.

„Válj azzá, aki vagy!”: a teljességhez vezető személyes út

A keresztény élet gazdagsága abban rejlik, hogy valójában olyan életprogramot kínál, amelynek célja a beteljesedés és a megszentelődés. Mert valójában ebben a világban, földi életünkben kaptunk meghívást arra, hogy keresztényként cselekedjünk és legyünk tanúi az Örömhírnek. A személyes helyzetünktől függetlenül az Egyház társadalmi tanítása lehetővé teszi számunkra, hogy megtaláljuk a talentumainknak megfelelő helyünket a világban, ahol tovább fejleszthetjük képességeinket és boldogok lehetünk.

A Zakeus kurzus azoknak szól, akik foglalkozásukban vagy magánéletükben nagyobb egységet keresnek a vallás és a mindennapi életük között: diákok, fiatal pályakezdők, alkalmazottak, vállalkozók, anyák, álláskeresők, aktív nyugdíjasok... Mindenki megtalálja benne a neki valót! Fontos, hogy aki jelentkezik, az vállalja, hogy végig is csinálja. Egyfajta elköteleződésre szükség van az előrehaladáshoz.

Hogyan épül fel?

Az egész képzés egy iskolaévet fed le. Ennek során kéthetente másfél órát töltenek együtt a résztvevők. A hétköznapokra pedig kisebb gyakorlatokat kapnak, mint más tanfolyamok hallgatói. A képzéshez minden résztvevőnek rendelkezésére áll egy munkafüzet, amelybe jegyzetelhet és amely az otthoni gyakorlatokat tartalmazza.

A tanítások és a kiscsoportos találkozások kéthetes periódusokban követik egymást. Ezek között otthoni, egyéni feldolgozás történik a munkafüzet szempontjai alapján. A kurzus így minimum 8 hónapot ölel fel. Néhány plusz alkalommal megtoldva kitölt egy tanévet.

A két hét után következik egy újabb előadás. Így összesen 8x4 hét a kurzus, amit ki lehet egészíteni kötetlenebb együttlétekkel.

További információ

A https://zachee.com/en/ honlapon francia, angol és lengyel nyelven még sok információ található.

Akik már elvégezték

Az első 10 év alatt 10.000 ember vett részt a kurzuson.

Mára már évente 2400 résztvevő van közel 130 kurzuson Franciaországban és az egész világon.

A Zakeus kurzust 6 nyelvre fordították le (angol, olasz, lengyel, cseh, portugál, magyar) és 15 országban használják.

A kurzus kulcsot adott nekem, hogy felismerjem, mennyire különböztem attól, amit meg akartam élni. Bizonyos dolgokra felnyitotta a szemem...

Krisztián, 52 éves

Személy szerint a képzés sokat adott nekem. A családi élet területén feltétlenül, de a szakmai életemben is. Ez azt is lehetővé tette számomra, hogy jobban megértsem a közös alkotásban játszott szerepem.

Max, 31 éves

A tanfolyam valóban átalakított engem. Megtanított elengedni dolgokat és bízni. De arra is, hogy jobban odafigyeljek a viselkedésemre. Valahogy hozzá tudok adni egy adagot a kereszténységből a mindennapi életemhez.

Sebestyén, 36 éves

Azt tapasztalom, hogy a háziasszonyok életét sokkal kevésbé értékelik, mint a munkába járókét. A kurzusnak köszönhetően azonban ma már hihetetlen belső békém van.

Ágota, 32 éves

A 2020/21-es kurzus

A 2020/21-es kurzusunk csak férfiaknak szól, elsősorban aktív korúaknak (18-65 év).

A nyitóalkalmat 2020. szeptember 28-án, hétfőn 19:30-kor tartjuk a Városmajorban (illetve a járványhelyzettől függően online), ahol részletesebb betekintést adunk a kurzus felépítésébe.

A további alkalmakat kéthetente hétfőn 19:30-kor rendezzük meg. A teljes kurzusra a jelentkezési linket a nyitóalkalom után fogjuk kiküldeni az azon részt vevőknek.

Mivel korlátozott a helyek száma, ezért a jelentkezések elfogadásában fontos szempont a jelentkezés sorrendje. Kérjük, mihamarabb jelentkezz, de legkésőbb 2020. szeptember 25-ig.

Jelentkezés a nyitóalkalomra